Bakırlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Bakırlar Tekstil, 1960’lı yıllarda toptan kumaş ticareti ile tekstil yolculuğuna başlamıştır. Ailenin ikinci kuşağı, 1997 yılında şirket yönetimini devralmış ve o yıl Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde, bugünkü entegre tekstil fabrikasının ilk yatırımını yaparak endüstriye giriş yapmıştır. 

Sırasıyla dokuma, iplik büküm, iplik üretim, kumaş boya, iplik boya tesislerini ve ara etaplarını da kuran Bakırlar Tekstil bugün entegre tesis olarak faaliyet göstermektedir. 1997, 2007, 2011 ve 2018 yılları şirket için büyüyen talebi karşılayabilmek adına önemli yatırım yılları olmuş; gelişen teknolojiyi kullanma ve gelecek günlere hazırlıklı olma noktasında önemli başarılara imza atılmıştır.

Şirketin stratejik düzeydeki kararları tüm yöneticilerle birlikte benimsenmiş ve tüm çalışanlar bu sürece dahil edilmiştir. Kurumsal kimliğini en küçük paydaşına kadar hissettiren Bakırlar Tekstil başarısının sırrını, tüm kadrolarıyla birlikte inandığı manevi değerleri bütün maddi değerlerin üstünde tutmasına bağlamaktadır. 

Ailenin yeni kuşakları bir taraftan eğitim hayatlarına devam ederken bir taraftan da çeşitli görevler için  gelecek yıllara hazırlanmaktadır.
Şirketin yazım teknolojileri ve yenilenebilir enerji konularındaki yatırımları bugün itibariyle devam etmektedir.

Aile, sosyal konularda bayrak taşıyıcı olarak hareket etmeyi kendine şiar edinmiş ve hayal ettiği büyük hedeflere yürümeye devam etmektedir.