Güneş Paneli Atıkları 2030 Yılından İtibaren Hindistan için Büyük Bir Sorun Olabilir

Hindistan 2030 Yılıyla Çok Fazla Atık Güneş Panellerine Ev Sahipliği Yapabilir

Hindistan’ın 2030 yılına kadar güneş kapasitesinin büyümesi, kümülatif olarak da önemli bir miktarda güneş paneli atığına yol açması anlamına geliyor. Eğer Hindistan’ın 2020 yılında 40 GW olan güneş kurulu gücü 2030 yılına kadar 287,4 GW olursa, yaklaşık 21 kiloton atık oluşabilir. Tabi bu değere yaşam ömürleri 30 yıl olarak düşünülerek 2020 ile 2030 arasında kurulacak güneş panelleri dahil edilmemiştir.

Hindistan’ın 2030 yılı güneş panel atık tahmini ile ilgili rapor, AB Hindistan Teknik İşbirliği Projesi (IDOM), Avrupa güneş enerjisi ticaret kuruluşu SolarPower Europe, Avrupa geri alma ve geri dönüşüm birliği PV Cycle ve Hindistan Ulusal Güneş Enerjisi Federasyonu (NSEFI) ile işbirliği içinde geliştirildi.

2030 yılına kadar Hindistan’da üretilen fotovoltaik (PV) güneş panel atığı miktarını tahmin etmek için araştırmacılar, Hindistan’daki kurulu PV kapasitesinin yıllık ve kümülatif büyümesini üç senaryo altında tahmin ettiler. Ayrıca, PV modül ağırlığı, PV yıllık değiştirme oranları ve nakliye ve inşaat sırasında PV modülü hasarları hakkında bir dizi varsayımda bulundular.

2030 yılına kadar Hindistan’ın “düşük senaryoda” 11 kiloton, “orta senaryoda” 21 kiloton ve “yüksek senaryoda” 34 kiloton kümülatif PV modül atığı kütlesi üreteceğini söylediler. PV modüllerinin ömrünün sona ermesi nedeniyle oluşan atık, muhtemelen 2040’tan sonra birikmeye başlayacak ve hızla en uygun atık kaynağı haline gelecektir.

Mevcut kurulum seviyeleriyle karşılaştırıldığında, yıllık solar PV pazarının çalışmada incelenen üç senaryonun tamamında önemli ölçüde büyümesi bekleniyor. 2030’a kadar kümülatif kurulu kapasite, tüm senaryolarda çok katlı bir büyüme yaşayacak. Düşük ve orta senaryolar altında, 2020’de 40 GW olan kümülatif kapasite 2030’a kadar sırasıyla 187 ve 287 GW’a ulaşıyor.

Yüksek senaryo kapasitesi, hükümetin hedefleri doğrultusunda 2030’a kadar 400 GW’a ulaşıyor. 2020-30 döneminde kurulan PV sistemlerinin en az 30 yıllık bir ömre sahip olacağı varsayılırsa, bu dönemde kurulan herhangi bir kapasite en az 2050 yılına kadar kullanım ömrünün sonuna ulaşmayacaktır.