Lisanssız Elektrik Üretim Yatırımlarına Hazine Arazilerinin Tahsis Edilmesinin Önü Açıldı

YEKA GES-4 ERZİN-VİRANŞEHİR Yarışmalarının Tarihi Açıklandı (1)

10 Eylül 2022 Resmi Gazete’de yayınlanan 412 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliğinde son lisanssız elektrik üretim mevzuatındaki güncellemeleri de içerecek şekilde değişiklik yapıldı. 7 Şubat 2014 tarihinde yayınlanmış olan 362 Nolu yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı.


Yayınlanan tebliğ ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ya da kullanma izni verilmesi amacıyla aşağıdaki abone grupları başvuruda bulunabileceklerdir.

 • Maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri,
 • Sanayi abone grubunda yer alan kişiler,
 • Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler,
 • Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler başvuruda bulunabilir.

Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler bu Tebliğ kapsamında başvuruda bulunamazlar.

Bu tebliğe göre güneş enerjisi yatırımları için sağlanacak araziler ise kurulu güç bakımından MW başına maksimum 15 dönüm ile sınırlı olacaktır.

Tebliğde ayrıca son yapılan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmelik Değişikliğine istinaden, tüketicilerin farklı tedarik bölgelerinde yatırım yapmalarına yönelik ilkeler de yer aldı. Buna göre tüketiciler, tüketimlerinin yer aldığı tedarik bölgesi dışında da hazine arazileri üzerine birden fazla noktada lisanssız elektrik üretimi yatırımı yapabilecektir.

Hazine arazileri pazarlık usulü yapılacak ihalelerle tahsis edilecek ama aşağıda listelenen gruplar için de ihale yapılmaksızın doğrudan irtifak hakkı tesis edilebilecek veya kullanım izni verilebilecektir.

 • Kamu idareleri,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri,
 • Savunma, havacılık ve uzay sanayii alanlarında faaliyet gösteren ve Savunma Sanayii Başkanlığınca bildirilen yatırımcılar,
 • Proje bazlı yatırım desteği alan şirketler,
 • Endüstri bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri,
 • Kamu yararına çalışan dernek ve vergi muafiyeti tanınan vakıflar,
 • Maden veya jeotermal işletme ruhsatı olanlar,
 • Belediye ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen tesislerin atık ve/veya arıtma çamurlarını kullanacak tesisler ve diğer amaçlarla irtifak hakkı veya kullanma izni alan yatırımcılar

Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Değişiklik yapılan ilgili tebliğe ve yürürlükten kaldırılan 362 sıra nolu tebliğe aşağıdaki dosyalardan ulaşabilirsiniz.