Romanya’nın Kömür Tedarikçisi 725 MW Kapasitesinde Güneş Enerji Santrali İnşa Edecek

Romanya'nın Kömür Tedarikçisi 725 MW Kapasitesinde Güneş Enerji Santrali İnşa Edecek

CE Oltenia, 2026 yılına kadar kömür santrallerinin üçünde ve kömür madenciliği sahalarının beşinde toplam sekiz adet güneş enerji santrali inşa etmek istiyor. Şirketin güneş ile oluşturacağı bu yeni kapasitenin, şirketin önümüzdeki beş yıllık süre içerisinde kapatmayı planladığı bazı kömür bazlı termik santrallerin kurulu gücünün yerini doldurması planlanmaktadır.

Rumen kömürden elektrik üretim firması olan Complexul Energetic Oltenia (CE Oltenia), 2021-2025 arasında karbonsuzlaştırma planına göre, kömürlü termik santrallerin birçoğunda toplam 725 MW kapasiteli sekiz PV santrali kurmayı planlıyor.

SE Rovinari, SE Turceni ve SE Ișalnița kömür santrallerinde üç projenin yer alması ve Tismana, Tismana 2, Pinoasa, Bohorel ve Rovinari Est kömür maden sahalarında beş santralin daha inşa edilmesi planlanıyor.

Bu güneş parkları, şirketin şu anda 3,24 GW olan toplam kömür bazlı termik santral kapasitesinin 3,09 GW’a ulaşması gereken 2026 yılına kadar devreden çıkarmak istediği kömür santrali kapasitesinin yerini alacak şekilde geliştiriliyor. Mart 2020’de CE Oltenia, sekiz projeden dördü için danışman aramak için bir ihale yayınladı.

Avrupa Komisyonu, şirketin karbondan arındırma planını 1,2 milyar RON (281.7 milyon $) krediyle destekliyor. CE Oltenia’nın kömür santrali, toplam 3,24 GW kapasiteli 12 üretim ünitesinden oluşuyor.

Hükümetin Mayıs 2020’de enerji satın alma anlaşmaları için daha uygun kurallar getirmesinden sonra, şu anda geliştirilmekte olan başka büyük ölçekli güneş enerji santral projeleri de var.

Bunlar arasında, diğerlerinin yanı sıra, çoğunluğu Avusturyalı işletme OMV’ye ait olan OMV Petrom enerji tedarikçisi tarafından geliştirilen 111 MW’lık bir güneş parkı, Grăniceri ve Pilu belediyelerine yayılması planlanan 700 MW’lık bir proje ve geliştirilmekte olan bir başka proje de yer alıyor.