TEİAŞ, 2022 Ocak Ayı Kurulu Güç Raporunu Yayınladı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. TEİAŞ, yılın ilk kurulu güç raporunu yayınladı. Rapora göre 2022 Ocak ayı sonu itibariyle Türkiye’de kurulu güç 99.734 MW seviyesine gelirken toplam santral sayısı da 10.549 oldu.

TEİAŞ 2022 Ocak Ayı Kurulu Güç Raporunda Öne Çıkan Bilgiler

  • Toplam elektrik kurulu güç kapasitesi 2021 Aralık ayına göre 85,4 MW azalarak 99.734 MW seviyesine geldi. Toplam santral sayısı da 10.549 oldu.
  • Yenilenebilir enerji kurulu gücü de 10.119 santralle bir önceki aya göre 160,3 MW artarak 53787 MW‘a yükselirken yenilenebilir santraller toplam kurulu gücün %53,93‘nü oluşturdu.
  • Güneş enerji santrallerinin kurulu gücü de 65,5 MW’lık bir artış ile 7881,1 MW seviyesine yükseldi. Toplam güneş enerji santral sayısı da 217 artarak 8482 MW oldu.
  • Güneş enerji kurulu gücü toplam kurulu gücün %7,9’u olurken, rüzgar enerji kurulu gücünün toplam kurulu güçteki oranı da %10,71 oldu.
  • Toplam kurulu güçte ilk sırada 25305,3 MW ile doğalgaz yer alırken, onu 23280,4 MW ile hidroelektrik santralleri takip etti.
  • Fosil yakıtlı santrallerin kurulu gücü de 2022 yılı Ocak ayı sonu itibariyle 45947 MW yani toplam kurulu güce oranı %46,06 seviyesine geldi.