TEİAŞ Bölgesel Kapasite Duyurusu

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 29’uncu maddesi çerçevesinde açığa çıkan kapasitenin tahsis edilmesiyle ilgili olarak EPDK tarafından 26.08.2021 tarihli ve 10375 sayılı Karar alınmıştır. Söz konusu Kurul Kararı ve bu doğrultuda TEİAŞ tarafından hazırlanan bölgesel kapasiteler aşağıdaki duyuru dosyasında belirtilmiştir.