2020 Yılı Yenilenebilir Güç Üretim Maliyetleri Raporu

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), 2020 Yenilenebilir Enerji Güç Üretim Maliyet Raporu’nu yayınladı. Raporda yenilenebilir enerji sistemlerinin, en güncel seviyelendirilmiş enerji ve kurulu güç maliyetlerini ve önceki yıllara göre yapılmış karşılaştırmaları bulabilirsiniz.