Yenilenebilir Küresel Durum Raporu

Yenilenebilir Küresel Durum Raporu ( Renewables 2020 Global Status Report) her yıl uluslararası araştırmacıların katkılarıyla hazırlanan ve REN21 tarafından yayınlanan bir rapordur.